Un Tribunal Constitucional a la carta

José María Mena
Jurista. Ex Fiscal Jefe de Cataluña

El PP, con su solitaria mayoría absoluta, modificará la ley que regula el Tribunal Constitucional (TC), con el propósito de asegurarse la eficacia inmediata y automática de sus previsibles recursos contra las decisiones que se esperan del Parlament de Cataluña, y de su Gobierno. Cambiará el artículo 92 para que el gobierno pueda proponer al TC las medidas concretas que le parezcan necesarias para garantizar el cumplimiento de lo que decida el TC. Y si el asunto es de “especial trascendencia constitucional” (o sea relacionado con el proceso independentista catalán), entonces, a instancia del gobierno, el TC podría adoptar las mismas medidas sin oír ni a los interesados, y ni siquiera a la fiscalía.

Un secretismo procesal nunca visto. El Parlament o el gobierno de Cataluña se enterarían de las medidas adoptadas en su contra, a instancia del gobierno central, en el momento en que se ejecutaran. Luego, les darían tres días para protestar, como derecho al pataleo inútil.

El TC también podrá requerir al gobierno central para que ejecute sus decisiones si el Parlament o el gobierno de Cataluña no cumplen lo ordenado. Con esto se saltan olímpicamente la previsión del artículo 155 de la Constitución según el cual, para esos casos, exige un previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en caso de que este no atienda el requerimiento, una decisión del Senado por mayoría absoluta.

Además, el TC podrá suspender de sus funciones a la autoridad o funcionario que no acate sus decisiones, por el tiempo preciso para asegurar su observancia. No es que les cesen, es que les apartan del cargo mientras el gobierno central ejecuta lo que el TC ha decidido a su instancia. Evidentemente el gobierno central, con la reforma, asume y acapara las funciones ejecutivas del TC.

La reforma de la ley del TC recuerda que, además, existen las responsabilidades penales, que recaerían sobre los responsables del incumplimiento de lo ordenado por el propio TC.

La reforma legal ha tenido un trámite tramposo, que con tretas burocráticas ha evitado los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. El PP argumenta que se trata solamente de completar la previsión constitucional y legal, dotando al TC de instrumentos eficaces para hacer cumplir sus resoluciones. Pero no es cierto. Ya había instrumentos eficaces. Pero eran instrumentos cargados de garantías, incluso con intervención extraordinaria del Senado, con mayoría absoluta. La novedad principal reside en la eliminación de esas garantías constitucionales y legales. Reside en el protagonismo que asume el gobierno central constituyéndose en promotor de las medidas coercitivas que recaerán sobre el Parlament o sobre el gobierno de Cataluña. No se trata, por lo tanto, de un complemento de la ley en beneficio de la eficacia del TC, se trata de una reforma de la ley, un retorcimiento del artículo 155 de la Constitución, específicamente concebido, y aceleradamente engendrado, para dar soporte a la voluntad del gobierno central en contra del proceso independentista.

Un pensament a “Un Tribunal Constitucional a la carta”

  1. Agraeixo al Sr. Mena la clara explicació, amb la seva habitual finezza, sobre la creixent feblesa de la democràcia del règim del 78 . És clar que això tampoc ens ha d’estranyar tant, ja que aquest és hereu directe del franquisme! Allò de “atado y bien atado.

    Recordo que fa un parell d’anys vaig veure a la TV una entrevista a un carreg important del govern escocès, em sembla que català, i a mesura que anava responent a les preguntes de l’entrevistador, jo pensava que per a mi no seria fàcil renunciar voluntàriament a la condició de britànic, ja que la democràcia formava part evident de les seves maners de fer.

    En canvi, aquí ens trobem amb la creixent estratègia de la por, amb la utilització de mètodes que malmeten irremeiablement la democràcia espanyola. Vaig llegir fa poc que gairebé la meitat de la població de l’estat espanyol viuria en risc de pobresa quan s’hagués sortit de la crisi. I que actualment la meitat dels treballadors de l’estat cobren menys de mil euros mensuals; i que una de cada tres llars tenen moltes dificultats per a arribar a final de mes; i que quaranta mil famílies van ser desallotjades de casa seva per impagament de la hipoteca o del lloguer; i que en més de set-centes mil llars no hi entra ni un sol ingrés. I que són més de sis milions els ciutadans que ja viuen en situació de pobresa extrema.

    I que el nombre de desocupats a l’estat espanyol és el 22,2%, mentre que a França és el 10,4% i a Itàlia és el 12%, a Alemanya el 4,8% i a Dinamarca el 6,2%. O que a Romania és del 6,8% i a Noruega el 4,5%. I si ens fixem en els joves, la desocupació és del 49,6% a l’estat espanyol. Res! Una miqueta més que a Alemanya (7,2%), Àustria i Dinamarca (10,1%). O a una certa distància de la mitjana de la Unió Europea (20,7%).

    Caram! Quina por que fa això de marxar d’un estat amb aquestes perspectives de futur, oi? Qui caram voldria marxar d’un lloc tan acollidor? Però si és un estat que respecta i promou la diversitat cultural i lingüística, que preserva la més estricta separació de poders, que és el sentinella de la democràcia i de la participació dels ciutadans en la presa de decisions. Un estat que persegueix la corrupció fins a les últimes conseqüències i ple de polítics responsables i ben preparats. Un estat que no té una excessiva despesa militar, encara menys quan hi ha urgència social per una crisi econòmica devastadora.

Els comentaris estan tancats.