Les energies renovables arriben a l’escola

Jordi Pujol Soler
Enginyer industrial
Membre del col·lectiu CMES

El departament d’Ensenyament de la Generalitat i CMES (1) acaben de publicar el llibre de contingut didàctic Les energies renovables. L’alternativa al col.lapse del recursos fossils, d’accés gratuït en format digital.  Va adreçat especialment al professorat d’ensenyament secundari de matèries diverses (ciències, naturals o socials, tecnologia, etc.) i el seu objectiu és completar l’actual contingut curricular sobre l’energia en l’ensenyament secundari, des d’una perspectiva diferent que relacioni usos tecnològics i valors socials. Aquest document pretén contribuir a la formació d’un criteri objectiu i autònom sobre l’ús de l’energia, en base a aportar dades, xifres i unes consideracions que parlen per elles mateixes.

Es planteja una perspectiva global de l’energia, com a element cabdal en les nostres societats. D’una banda, és una reflexió sobre què suposa l’energia en la vida diària, quin tractament té i com se la valora. D’altra banda, es qüestiona si el model actual amb combustibles fòssils pot tenir continuïtat, amb el canvi climàtic i  l’exhauriment de les seves reserves, i es reflexiona sobre la viabilitat tècnica i econòmica de la transició total a energies renovables. Aquest material didàctic està dissenyat perquè el professorat  l’adapti a la matèria curricular i necessitats del seu alumnat. Per això els exercicis i les pautes d’avaluació estan en format editable i així el professorat pugui transformar les propostes i emprar-les a l’aula. Consta de tres blocs: la fonamentació cientificotecnològica, una proposta d’activitats i una guia didàctica.

Comparatiu de potències

Unes pinzellades sobre el contingut de la fonamentació científicotecnològica i les activitats relacionades d’aquest material didàctic:

  • Capítol primer: Quina és la potència que pot desenvolupar l’ésser humà. De quina potència disposa com a ajut extern en la vida diària. S’aporten dades, xifres i es fan reflexions sobre l’energia en el transport dels aliments, en el transport aeri de viatgers, en l’ús de l’ascensor… També es reflexiona sobre el rendiment del motor tèrmic d’un automòbil o el d’una central termoelèctrica convencional o sobre quin impacte energètic comporta no reciclar una llauna de refresc. Es qüestiona si fem un ús racional de l’energia actualment.
  • Capítol segon: Quines són les fonts d’energia primària utilitzades actualment. De quines reserves de combustibles fòssils disposem i quin és el seu ritme de consum actual. Fins quan en podrem disposar i quan es preveu que s’exhauriran. Quina relació hi ha entre el canvi climàtic i la combustió dels recursos fòssils. Es proposa comparar el CO2 que emet un cotxe particular en un desplaçament determinat amb el que correspondria si s’utilitzés el transport públic. Finalment es reflexiona si té futur un model energètic basat en els combustibles fòssils.
  • Capítol tercer: La transició a energies renovables. És possible, tècnicament i econòmica, substituir el 100% dels combustibles fòssils per energies renovables? Quanta energia ens aporta el sol i quanta en podríem aprofitar? És suficient aquesta energia per mantenir un nivell de benestar i confort bàsics, essencials i raonables? En el cas de 100% renovables, quina superfície caldria ocupar en instal·lacions en el conjunt del territori i quins problemes podria comportar?. Quina inversió caldria fer?. Quin estalvi pot representar no haver d’importar el petroli, el gas, el carbó, etc.? Quin estalvi final hi hauria? Finalment, quins serien els nous models socials en l’escenari global amb energies renovables?

___________________________________________________________

  • Material didàctic elaborat conjuntament per CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible) i per CESIRE (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). Autoria: Jordi Pujol Soler, Rosanna Fernàndez Ruiz i Jordi Regalés.
    Col·laboració: Carles Riba Romeva (CMES) i Ramon Sans  Rovira. Material elaborat amb finalitat educativa basat en els llibres La transició energètica del segle XXI. El col·lapse és evitable, de Ramon Sans i Rovira i Elisa Pulla Escobar, Editorial Octaedro, Barcelona 2014, i Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles, de Carles Riba i Romeva, editorial Octaedro, Barcelona 2012.