Empreses incendiaries del clima?

Pep Puig i Boix
Doctor ingeniero industrial

Acabo de veure un anunci d’una gran multinacional petroliera espanyola que ha incorporat, en la seva marca comercial, la frase: “Inventem el futur”. En l’esmentat anunci es podia llegir: “. . . Solargas, una solució energètica que combina el recurs inesgotable del sol amb l’energia del gas . . .”. De seguida m’han vingut a la memòria altres anuncis semblants utilitzats en el passat per empreses que trafiquen amb gas fòssil.

El primer exemple és un cas ja llunyà i el segon és un cas més recent. En el primer, una empresa de gas fòssil, que va néixer a Barcelona (Catalana de Gas), anunciava, ja fa força anys, en fulls volants, “Sol més gas”. En el segon, més recent, la nova empresa sorgida de la fusió entre les dues empreses de gas de Madrid i Barcelona (Gas Natural), feia publicacions entorn del “Sol i el gas”.

Però la realitat va mostrar el que eren aquesta mena d’accions publicitàries: un esquerper encadenar a les persones a l’ús del gas fòssil. Doncs jo no conec a ningú (persona o família o empresa) que en contractar el subministrament de gas fòssil, li haguessin ofert la possibilitat d’instal·lar un sistema solar d’escalfament d’aigua, combinat amb un cremador de gas, que en actuar de suport al sistema solar, permet cobrir les necessitats d’aigua calenta, quan l’acumulador del sistema solar hagi esgotat la disponibilitat d’aigua calenta.

La instal·lació solar tèrmica de producció d'aigua calenta sanitària i l'escalfament del sistema de calefacció ubicada a Les Borges Blanques,
Instal·lació solar tèrmica de producció d’aigua calenta sanitària i escalfament del sistema de calefacció ubicada a Les Borges Blanques

I aquests darrers dies, una gran empresa electro-gasista ens omple el cervell mitjançat la cadena pública catalana de mitjans audiovisuals, de frases com ara “som el que fem”, inspirant-se en frases que s’han fet populars en els moviments de resistència ciutadana en diversos àmbits de la problemàtica ecològica i social (resistència als transgènics: “som el que sembrem”, resistència al menjar industrialitzat: “som el que mengem”, etc.).

Per creure’ns el què afirma aquesta empresa electro-gasista (“som el que fem”), anem a veure què fa aquesta empresa, per saber qui és. Què fa? Compra i ven gas fòssil. També transporta, crema i fa cremar, ingents quantitats de gas fòssil. Per escalfar aigua! Aigua calenta que és emprada directament per usos domèstics o industrials, o en l’accionament de turbines de vapor. També és crema gas fòssil en turbines de gas. Turbines que en dur acoblat un alternador permeten la generació d’electricitat. Crema i fa cremar gas fòssil, importat de terres llunyanes, on, moltes vegades, ni tan sols es respecten els Drets Humans. Gas fòssil que en cremar-lo desencadena conseqüències climàtiques importants, doncs contribueix a incrementar la concentració de CO2 a l’atmosfera, el gas d’efecte hivernacle més important. També contribueixen a aquest efecte, les emissions de metà que es produeixen al llarg de tota la cadena tecnològica lligada al gas fòssil, cosa de la qual mai se’n parla.

Donat que la seva funció és enriquir-se tot fent que s’aboquin gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, alguns sectors socials les han qualificat com “incendiaries del clima”, qualificatiu que els hi escau de ple, mentre no demostrin que els anuncis que fan es converteixen en fets reals, ben reals. Avui, al nostre país, no te cap justificació que es continuï escalfant aigua cremant gas fòssil forà, i emetent CO2, quan a les nostres contrades gaudim de moltes hores de sol, cosa que vol dir enormes quantitats d’energia disponible, l’aprofitament de la qual ens permetria disposar d’aigua calenta sense necessitat de cremar res (o cremar molt menys), ni contribuir (o contribuir menys) a les emissions de gasos d’efecte hivernacle.