TRANSICIÓ

Barcelona, 15 de junio de 1977. Foto de PILAR AYMERICH

Primer4es eleccions democràtiques després del 1936
Fotografia: 15 de juny del 1977, Barcelona

Deixa un comentari